วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 6

เฉลยแบบฝึกหัดท้าย หน่วยการเรียนที่ 6
ตอนที่ 1 เฉลย
1ค
2ข
3ก
4ค
5ข
6ค
7ก
8ค
9ข
10ง

ตอนที่ 2

1. จงอธิบายความหมายและประวัติของ E-mail มาอย่างละเอียด
ตอบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์เริ่มมีขึ้นในปี ค.ศ. 1971 โดยนาย Roy Tomilisonเป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลในรูปแบบของอีเมล์ขึ้นมาได้เป็นคนแรก ซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่ที่ Bolt Beranek and Newman(BBN) โดยที่เขาคงไม่คาดคิดว่าการรับส่งอีเมล์จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆ ไปจากเดิมเป็นอันมากเช่นในปัจจุบัน
ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว บรรดาวิศวกรของ BNN สามารถส่งข้อความไปยังคนอื่นๆ ได้ โดยข้อความที่ส่งออกไปนั้นจะถูกเก็บไว้ใน Mailbox ของผู้รับ แต่ดูเหมือนว่าประโยชน์การใช้งานนั้นยังมีไม่มากนักเพราะข้อจำกัดในการใช้งาน ในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งข้อความและใช้ในการเปิดอ่านจาก Mailbox นั้นจะต้องเป็นเครื่องเดียวกัน
หลังจากนั้น Tomlison ได้ใช้ปรับปรุงการทำงานของระบบ โดยทดลองใช้กับโปรโตคอลที่มีชื่อว่า CYPNET ที่ยินยอมให้มีการส่งและรับไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ภายใน BBN ซึ่งการทำงานดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับคุณสมบัติของระบบเน็ตเวิร์กของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่มีชื่อว่า “APRANET” ที่ได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
Tomlison ได้ทำการเชื่อมโยง SNDMSG และ CYPNET เข้าด้วยกัน โดยอาศัยคุณสมบัติของ ARPANET เพื่อให้สามารถรับส่งข้อความระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องภายใน BBN ได้ โดยการพัฒนาขั้นถัดมาของ Tomlison ก็คือ การจำแนกว่าข้อความที่ส่งนั้น มาจากเน็ตเวิร์ค วงใด และให้สามารถรับ-ส่งข้อความจากเน็ตเวิร์ควงอื่น ๆ เพื่อการใช้งานร่วมกันจากทุกเน็ตเวิร์ค โดยการใช้งานสัญลักษณ์ @ ขึ้นมาเพื่อใช้จำแนกวงเน็ตเวิร์ค ต่อมา Tomlison ได้คิดค้นซอฟต์แวร์ SNDMSG เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มผู้ที่ไม่ได้ทำงานใน BBN ได้ใช้งาน โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยให้สามารถส่งข้อความต่างๆ ข้ามเน็ตเวิร์คได้ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว 70-75 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น

2. จงอธิบายกระบวนการทำงานของอีเมล์มาอย่างละเอียด
ตอบ
กระบวนในการรับ-ส่งอีเมล์นั้น ทั้งผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีอีเมล์แอดเดรส หรืออาจจะเข้าใจ
ง่ายผ ๆ ว่า “ตู้ไปรษณีย์” เพื่อใช้ในการรับ-ส่ง เริ่มต้นจากการที่ผู้ส่งเขียนอีเมล์ จากนั้นระบุอีเมล์ของผู้รับและทำการกดปุ่มส่งอีเมล์ โปรแกรมก็จะทำการติดต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายที่ผู้ส่งใช้บริการอยู่ โดยตัวควบคุมก็จะค้นหาที่อยู่เครื่องแม่ข่ายของผู้รับ แล้วทำการติดต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายของผู้รับ ซึ่งเมื่อเครื่องแม่ข่ายของผู้รับได้รับอีเมล์ก็จะทำการจัดเก็บอีเมล์ฉบับนี้ไว้ในกล่องรับอีเมล์ของผู้รับ (Inbox) โดยในการส่งอีเมล์นี้จะกระทำผ่านโปรโตคอลที่เรียกว่า “SMTP” เมื่อผู้รับข้อมูลเปิดโปรแกรมรับ-ส่งอีเมล์ เพื่อทำการเปิดอ่านจดหมาย โปรแกรมจะร้องขอไปยังเครื่องแม่ข่ายที่ผู้รับใช้บริการอีเมล์อยู่ เพื่อให้ตัวควบคุมทำการส่งข้อมูลของอีเมล์จากกล่องรับ จดหมาย (Inbox) ส่งมาให้โปรแกรมแสดงผลเพื่อให้ผู้ร้องขอสามารถอ่านอีเมล์นั้น ๆ ได้ การรับอีเมล์ระหว่างเครื่องผู้รับกับเครื่องแม่ข่ายของผู้รับจะกระทำผ่านโปรโตคอลที่เรียกว่า “POP”

3. จงอธิบายส่วนประกอบของ E-mail Address อย่างละเอียด
ตอบ
E-mail address หมายถึง ที่อยู่ของผู้ร้องขอใช้บริการอีเมล์ไม่ว่าจะเป็นผู้รับหรือผู้ส่ง โดย การส่งจดหมายผ่านอินเตอร์เนตนั้น มีรูปแบบดังนี้
ชื่อล็อคอินหรือชื่อเรียกเข้า @ องค์กรที่ให้บริการ

ชื่อล็อคอินหรือชื่อเรียกเข้า หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ผู้ขอใช้บริการอีเมล์ตั้งขึ้นแทนตัวเอง อาจเป็นชื่อย่อ หรือรหัสแทน โดยจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นในเครือข่ายที่ให้บริการนั้น ๆ
@ อ่านว่า แอ็ท แปลว่า อยู่ที่ ใช้คั้นระหว่างชื่อล็อคอินกับชื่อองค์กรที่ให้บริการ
องค์การที่ให้บริการ หมายถึง ชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมล์โดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือองค์กรที่สังกัดอยู่
เช่น webmaster@yahoo.com
webmaster คือ ชื่อที่ผู้ขอใช้กำหนดขึ้น โดยการให้บริการของ www.yahoo.com
หรือ reddevil@redarmyfc.com
reddevil คือ ชื่อที่ผู้ขอใช้กำหนดขึ้น โดยการให้บริการของ www.redarmyfc.com


4. จงอธิบายถึงประเภทของอีเมล์ว่ามีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีลักษณะการทำงานอย่างไร
ตอบ
3 ประเภท ได้แก่
1. อีเมล์จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
คือ อีเมล์ที่มีแถมมาให้ควบคู่กับการสมัครใช้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ซึ่งเป็นการให้บริการกับลูกค้าที่สมัครใช้บริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าของสินค้า และเป็นอีกช่องทางในการที่จะโฆษณาการให้บริการ และจัดส่งข้อมูลข่าวสารไปถึงสมาชิกที่สมัครใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเมื่อสมัครแล้วทางศูนย์จะให้อีเมล์แอดเดรสกับสมาชิก เช่น ploy241@ksc.net ซึ่งก็คืออีเมล์ที่บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต KSC แจกให้กับสมาชิก เป็นต้น
2. อีเมล์จากหน่วยงาน
คือ อีเมล์ที่องค์กรออกให้เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรได้ใช้ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ จะได้รับอีเมล์แอดเดรสของตนเองจากการสมัครหรือกำหนดให้จากผู้ดูแลระบบ อาทิ เช่น ploy221@kku.ac.th คือ อีเมล์ของบุคลากรที่ชื่อ พลอยซึ่งเป็นสมาชิกในหน่วยงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อีเมล์ฟรีจากเว็บไซต์
คือ อีเมล์ที่มีเว็บไซต์เปิดให้บริการรับ-ส่งอีเมล์ หรือทำหน้าที่เป็นตู้รับฝาก-ส่งจดหมายบนอินเทอร์เน็ตฟรี ซึ่งอีเมล์ฟรีเหล่านี้พบได้จากเว็บไซต์ชื่อดังมากมายบนอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการให้บริการเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล บริการให้พื้นที่ฟรีสำหรับการสร้างเว็บไซต์ และให้บริการอีเมล์ฟรีโดยตรง จุดประสงค์หลักเพื่อเรียกให้คนเข้ามาใช้บริการในจำนวนมาก ๆ ซึ่งเมื่อคนเข้ามาชมและใช้บริการมาก จะทำให้เว็บไซต์นั้น ๆ ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จากการโฆษณาที่ลงโฆษณาผ่านเว็บนั้น ๆ ผู้ให้บริการฟรีอีเมล์ชื่อดังรายใหญ่ อาทิเช่น yahoo.com, hotmail.com, aol.com เป็นต้น
5. จงยกตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีอีเมล์มาอย่างน้อย 10 เว็บไซต์
ตอบ
1. http://www.hotmail.com
2. http://www.thaimail.com
3. http://www.chaiyomail.com
4. http://www.sanook.com
5. http://www.yahoo.com
6. http://www.hunsa.com
7. http://www.siam2u.com
8. http://www.sanha.com
9. http://www.thaidev.com
10. http://www.sansook.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น